O nás

Kto sme?

Sme jedna z najstarších speleologických skupín na Slovensku. Sme občianske združenie ľudí, ktorí sa zaujímajú o kras, krasové javy a speleológiu. Našim hlavným poslaním je objavovať, dokumentovať a chrániť krasové javy. Vykonávame základný povrchový i podzemný prieskum (rekognoskáciu), robíme sprievodnú i umeleckú fotodokumentáciu, realizujeme meranie a mapovanie, vyhotovujeme presnú lokalizáciu speleologický dôležitých povrchových i podzemných krasových útvarov na speleologických, topografických, geologických či geomorfologických mapách.

Kde pôsobíme?

V súčasnosti pôsobíme na južnej strane Nízkych Tatier v krase Čierneho dielu, v Hornolehotskom krase, v Bystriansko-valaštianskom krase, v krase Chvatimechu Hronca a Osrblia.Náš rajón pokračuje v krase Horehronského podolia, ktorý sa rozdeľuje na kras Heľpy, kras Dudlavej skaly, Šumiacky kras a kras pod Kráľovou hoľou.

Čo je kras?

Kras je geologické označenie pre súbor osobitných tvarov a javov vznikajúcich činnosťou povrchovej a podzemnej vody (erózií ale hlavne korózií) v krajine, ktorú podklad tvoria rozpustené horniny (vápenec či dolomit, sádrovec, halit).

Čo sú krasové javy?

Voda presakujúca z povrchu do podzemia svojou eróznou činnosťou rozširuje pôvodné puklinové systémy, rozleptáva skalu, rozpúšťa minerály a odvádza ju v podobe roztoku. Z drobných praskliniek sa stávajú pukliny. Pokračujúca erózia pukliny neustále zväčšuje až začínajú vznikať primárne útvary, ktoré poznáme pod pojmom jaskyne.

Ako vzniká jaskynná výzdoba?

Po poklesnutí hladiny vody môžu vzniknúť priestory, ktoré sú vyplnené vzduchom, ale do ktorých stále presakuje voda z povrchu, ktorá je nasýtená rozpustenými minerálmi. Vplyvom zmeny niektorého z parametrov (teploty, tlaku atď.) sa z vody opätovne začne vylučovať CO2, čo má za následok vyzrážanie rozpustných minerálov a vznik veľkolepej výzdoby v jaskynných priestoroch v podobe stalaktitov, stalagmitov a iných jaskynných útvarov.

Čo je speleológia?

Speleológia alebo jaskyniarstvo je náuka o vzniku a výskyte jaskýň. Je to odvetvie geomorfológie. Naši členovia venujú jaskyniarstvu svoj voľný čas bez nároku na odmenu, často na úkor vlastných rodín. Jedinou odmenou pre nás je často len niekoľko metrov novej zablatenej chodby. No správny jaskyniar je nadšený každým svojim novým objavom. Stále sa prediera za slabým prievanom aj cez tie najkrkolomnejšie chodbičky s vierou, že ďalej sa určite dostane aspoň do krásneho dómu plného farebných kvapľov, v lepšom prípade do nádherne modelovaných fluviokrasových chodieb s dokonalými evorznými útvarmi, laterálnymi i stropnými korytami, nekonečnými komínmi, vodopádmi, jazerami, či do rozsiahlych koróznych vertikálnych jaskynných sústav, kde možno pomocou jednolanovej techniky celé hodiny skúmať šachty, studne, úžiny, dómy, komíny, skalné okná i skalné galérie. A práve preto môžeme v súčasnosti obdivovať aj krásy našich sprístupnených jaskýň

Krasové javy

krasové javy

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.