Správa o činnosti za rok 2019

Aj keď rok 2019 v našej skupine nebol taký úspešný, čo sa týka objavov, ako predošlý rok 2018, naša činnosť pokračovala ďalej. Po čase sme sa vrátili aj na miesta, ktoré sme v minulosti len okukávali a pribudli nám nové perspektívne lokality. Verím, že zvýšený počet akcií prinesie svoje ovocie v podobe ďalších objavov. Celkom sme zorganizovali 85 akcií na osemnástich lokalitách, na Horehroní a aj v oblastiach susedných skupín – Speleoklubu Muránska planina a Speleoklubu Banská Bystrica. Bystriansko-valaštiansky kras Hlavné a najviac preferované pracovisko bola Sonda pri hrádzi, ktorá sa objavom voľných priestorov 26. 4. 2019 stala Jaskyňou pri hrádzi. Tu sme uskutočnili 40 pracovných akcií. Zatiaľ je celá jaskyňa vytvorená v zrútených blokoch, v ktorých sú fragmenty bývalých chodieb s výzdobou. Všetko sa muselo zaisťovať a kvôli bezpečnosti sme bloky spájali betónom. V závere roka sme v smere prúdenia prievanu postúpili pod pevný masív s peknou klenbou a veríme, že čoskoro nám jaskyňa ukáže celú svoju krásu. V Konskej jaskyni sme uskutočnili 4 pracovné akcie, kopali sme v chodbe smerujúcej k Jaskyni vo Vŕškoch. Je tu však problém s uskladnením vykopaného materiálu. Aby sme mohli ďalej pokračovať, potrebujeme stále viac a viac ľudí, čo je dnes celkom problém. Ale určite aj táto jaskyňa má veľmi veľkú perspektívu a budeme pokračovať v jej skúmaní. Organizačné správy SSS 20 Spravodaj SSS 2/2020 V Jaskyni v kameňolome sme osadili poklop proti prievanu a kvôli udržaniu klímy pre zimujúce netopiere. V Jaskyni vo Vŕškoch a v Bystrianskom závrte sme vykonávali kontrolu jaskyne a uzáverov. Tri akcie boli venované lokalizácii a čisteniu vchodu do Jaskyne pod cestou. Táto jaskyňa je evidovaná v štátnom zozname jaskýň ako zaniknutá zasypaním. Pokusným výkopom som zistil, že je zasypaná komunálnym odpadom, podobne, ako bola zasypaná Hlboká jaskyňa. Objem odpadu sa dá podľa opisu jaskyne odhadnúť na 10 – 15 m3 . Jaskyňu plánujeme v budúcnosti vyčistiť. Hornolehotský kras V Hornolehotskom krase sme pokračovali v prieskume jaskýň, ktoré hydrologicky a geneticky tvoria systém Jaskyne pod Svibovou. V tejto jaskyni sme boli trikrát kopať v hornom poschodí – v plazivke s prievanom. Oveľa lepšie idú práce pri kopaní piesčitých náplavov v Jaskyni Letné slnko, kde sme odpracovali päť akcií. Tu treba tiež prítomnosť viacerých ľudí a použitie technických zlepšovákov na uľahčenie práce. Po zhodnotení mapy Jaskyne pod Svibovou sa začala javiť ako perspektívna aj Jaskyňa pod ríbezľou, ktorá sa nachádza v úrovni horného poschodia Jaskyne pod Svibovou a bola sem uskutočnená jedna akcia. Približne 800 m severne od vyvieračky z Jaskyne pod Svibovou sa nachádza Ponor pri závoze. Farbením bola dokázaná súvislosť s tokom v severnej chodbe. Po rokoch bol ponor vyčistený od napadaných skál. Pod stenou je erodovaný kanál a počuť tečúcu vodu, aj keď z potoka nič nepriteká. Horehronský kras V katastri obce Nemecká sme v Jaskyni pod dubom po štyroch akciách postúpili niekoľko metrov. Chodba je v celom profile zanesená štrkom a je pekne erodovaná. Je to lokalita výhodná v nepriaznivom počasí, keďže vo vstupnej sieni sa dá pohodlne prezliecť aj keď prší. Inak ideálny bivak s oknom. Šumiacky kras Našu pozornosť sme upriamili na jeho západnú časť. Začiatkom jari sme začali kopať a rozširovať úzke časti zatiaľ nepomenovanej jaskyne s vodným tokom. Aj keď sa zdá, že sú to jaskyne dve, spojovacia úžina je v súčasnosti prisypaná sutinou. Tu sa nám podarilo objaviť približne 15 m a podľa hojného výskytu veterníc v okolí sme jaskyňu nazvali Veternica. Počas sondovania sme upútali pozornosť skupiny traťových robotníkov. Ich majster sa s nami zvítal a nebol to nik iný, než kolega jaskyniar Ivan Šucháň. Upozornil nás na ďalšiu nenápadnú jaskyňu, ktorú volal Adela. Po tomto zistení sme začali pracovať aj tu – šesť akcií. Chodba je krásne modelovaná, má veľký profil, ale aj zával, ktorý ju zasypal, je primeraný. Prievan sa správa ako spodný vchod a netopiere miznú v závale. Kvôli lepšej predstave, ako vznikli jaskyne v západnej časti Šumiackeho krasu, sme boli trikrát kopať v Jaskyni Dudlavá skala, kde sú dve miesta s prievanom. Pri tejto príležitosti sme sa pozreli aj do Jaskyne pod stožiarom. Tu sme skonštatovali, že ide o starý ponor, v zime tu cítiť teplý prievan. Okrem spomenutých akcií sme počas roka chodili vypomáhať aj iným klubom, a oni na oplátku zase prišli pomôcť nám. Naša činnosť sa orientovala aj na povrchový prieskum, kontrolu a údržbu uzáverov jaskýň. Moje poďakovanie patrí každému, kto nám pomáhal, či už svojou prácou, radami alebo účasťou na našom snažení pri objavovaní podzemných tajomstiev.

Ľubomír Múka predseda OS Brezno

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.