Prepadové územie vo Valaskej.

Prepadnutý komín v maštali.

Prepadové územie vo Valaskej.

                                                                           Autor: Múka Ľubomír  

V doline Hrona západne od Brezna sa nachádza obec Valaská. Severne od Hrona , v centrálnej časti obce je malé umelé jazierko. Z krasovej  vyvieračky Bystriansko – valaštianskeho  jaskynného systému tu pramení potok Teplica. Nemrznúca voda bola hlavným dôvodom osídlenia v okolí. Terasa Hrona nad prameňom bola zdanlivo ideálna. Poklesávanie pôdy a drobné prepady pozorovali ľudia v okolí vyvieračky Tajch už od nepamäti. Vedeli aj to, že voda na mlyn, ktorý tam kedysi bol priteká do Valaskej z bystrej. Mlynár chodil čistiť tamojší ponor ku ktorému mal vykopaný kanál od náhonu v potoku. Príbehy o kačke ktorá preplávala jaskyňou a vynorila sa v prameni sú pomerne časté. Je však málo zdokumentovaných príbehov ako ten, ktorý sa odohral vo Valaskej. Stalo sa to                   21. septembra 1964 podvečer. Po návrate z poľa, pri odstavení  konského povozu sa v humne Michala Havrilu prepadol kôň do 9 metrov  hlbokej priepasti. Jaskyniari z Brezna prišli na miesto udalosti ešte v ten deň večer. Na druhý deň, keď vytiahli mŕtveho koňa, vykonali prvý prieskum. Priestor do ktorého spadol kôň bol 9 metrov hlboký. V dne sa nachádzal suťový kužeľ z hliny a skál. Šikmé dno sa zvažovalo k vodnej hladine , v tejto prvej sienke bola voda hlboká 3metre. V bočnej stene sa dalo prejsť do druhej siene s vodnou hladinou. Ani jedna zo siení nemala strop z vápenca. Tú tvorili spevnené štrky a hliny z terasy Hrona. Odspodu boli omývané vzdúvajúcou sa vodou. Prepadnutie koňa začalo vyvolávať obavy a preto MNV vo Valaskej požiadali 13.apríla 1965 IGHP Závod 04 Žilina o uskutočnenie prieskumu prepadového územia. Postupne boli zrealizované práce na zníženie podzemnej hladiny vody . Prvé pokusy s potápaním podnikol F. Jirmer. Na okraji bočnej siene zhotovili jaskyniari drevenú plošinu s rebríkom na bezpečný zostup do vody. Podrobný prieskum zatopených častí vykonal pod vedením F. Jirmera kolektív potápačov z klubu športového potápania pri pozemných stavbách Žilina. Potápačská akcia sa uskutočnila  v dňoch 30. apríla až 2. mája 1956. Zúčastnilo sa jej 10 členov potápačského klubu. Menovite: Ing. P.Derkič, Dr. P. Marek, Ing. I. Korž, Ing. V. Klus, A. Dvorecký, Z. Germanič, L Sedlačko, M. Psota, V Kemka a J. Stoláriková. Pri potápaní bola zaistená značná morfologická členitosť detailnej morfológie stien ako aj samotných priestorov. Po niekoľkých pokusoch sa dostali do kaverny , ktorá má v hĺbke 15 metrov šírku 6-7 metrov . Smer priestoru určil Dr. P. Marek potápačským kompasom. Orientácia riečiska v hĺbke 20metrov má 60°. Priestory pokračovali chodbou s nízkou klenbou širokou 3 -4  metre. Prieskum bol pre nedostatočné technické vybavenie a pre kalenie vody ukončený. Na základe celého prieskumu , ktorý zahŕňal aj geologické vrty bola vyhotovená mapa rajónov stupňa ohrozenia územia prepadmi. Boli vydané odporúčania na ďalší prieskum a preventívne opatrenia. Dňa 18.11.1968 vznikol ďalší prepad. Niekoľko metrov od miesta kde sa prepadol kôň sa v prítomnosti majiteľky vytvorila jama 4 metre široká a 10 metrov hlboká. KNU v Banskej Bystrici uvoľnil peniaze z havarijného fondu na riešenie havarijnej situácie vo Valaskej. Boli vykonané rozsiahle práce technického charakteru. Okrem prieskumu vrtov boli  vyrazené prieskumné štôlne a šachtice. Dve v prepadovom území , jedna šachta v lokalite  „U diery“ s následným objavom jaskyne. Vyrazená bola aj štôlňa do vyvieračky Javorová. Tá síce znížila hladinu podzemnej vody a zároveň ukončila periodické vyvieranie . Tieto púráce neodstránili riziko ďalších prepadov. Po rozhodnutí úradov boli domy v najrizikovejšej zóne zbúrané. Po rokoch bol na prepadovom území zrealizovaný na základe objednávky obce Valaská zo dňa 13.4.2016 zrealizovaný geofyzikálny prieskum. Firmou „AEG s.r.o.“ boli viacerými metódami potvrdené výsledky  predošlých výskumov. Ráno 7. 2. 2019 sa nad predpokladanými podzemnými priestormi objavil nový prepad. Aj keď nie veľký , dokazuje však, že voda v podzemí stále pracuje. Dnes je najrizikovejšia časť územia oplotená. Miesto prepadnutia koňa bola zaistené betónovými skružami položenými na betónovú stolicu. Ústie je prikryté panelom a ten je zasypaný dvojmetrovou vrstvou sute zo zbúraných domov. O pohyboch závalov nám dáva vedieť občas intenzívne zakalená voda vo vyvieračke Tajch.

Literatúra: 1965 Jirmer Ferdinand: Prieskum prepadliska vo Valaskej .

1965 Kalaš Leonard: Podzemné priestory v obci Valaská.

1974 Rndr. Kubíny Dušan: Správa o speleologických pomeroch prepadového územia vo

Valaskej.

2016  Rndr. Putiška René phd: Geofyzikálny prieskum a posúdenie stability potencionálneho           prepadového územia v obci Valaská.

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.