Kontakt

Ľubomír Múka,predseda

Cesta Osloboditeľov 171

Valaská
Tel.:  +421905269845
E-mail: speleobrezno@gmail.com
Web: www.osbr.sss.sk

IČO: 31898548 DIČ: 2020585127