Bystriansko – valaštianský kras

  • Netopier obyčajný
  • Jaskyňa vo Vŕškoch
  • Bystrianská jaskyňa
  • Jaskyňa vo Vŕškoch
  • Jaskyňa vo Vŕškoch
  • Jaskyňa vo Vŕškoch
  • Bystrianska jaskyňa